คลิกที่นี่สำหรับ Android  วิธีใช้งานสำหรับ Android

คลิกที่นี่สำหรับ Apple วิธีใช้งานสำหรับ iOS

วิธีใช้งานสำหรับ Android

เริ่มต้นใช้งาน

คุณสมบัติการเล่น

การบันทึกภาพ

การตั้งค่าแอปและมุมมองระยะไกล

วิธีการใช้งานสำหรับ iOS

เริ่มต้นการใช้งาน

คุณสมบัติการเล่น

การบันทึกภาพ

คลิกที่นี่สำหรับ Android วิธีใช้งานสำหรับ Android

คลิกที่นี่สำหรับ Apple วิธีใช้งานสำหรับ iOS